fbpx

Hình Thức Thanh Toán

Đặt hàng sản phẩm, thanh toán và phân phối

Đặt hàng:
1) Truy cập vào phần “Sản phẩm” và chọn (các) sản phẩm bạn ưa thích.
2) Nhập số lượng sản phẩm bạn yêu cầu và nhấp vào nút “Thêm vào giỏ hàng” để thêm sản phẩm bạn ưa thích vào giỏ hàng.
3) Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết về (các) sản phẩm bạn ưa thích được thêm vào giỏ hàng. Ở giai đoạn này, bạn được phép sửa đổi hoặc hủy bỏ số tiền mua hàng của bạn. Khi số tiền mua được xác nhận, bạn phải nhấp vào nút “Thanh toán”.
4) Nhập địa chỉ ưa thích của bạn để giao hàng và phát hành biên nhận.

Thông báo về tình trạng thanh toán chuyển khoản

Bạn được yêu cầu chọn ngân hàng ưu tiên của mình để thanh toán. Để xác nhận thanh toán của bạn, bạn cũng được yêu cầu quét hoặc chụp ảnh phiếu thanh toán của bạn để được gửi tới Prima Art qua kênh “Slip Attachment”.

(Prima Art sẽ không chấp nhận bất kỳ tài liệu tham khảo nào về thanh toán chỉ hiển thị một khoản thanh toán bằng văn bản gửi qua email)

** Vui lòng thanh toán và nộp biên nhận chuyển tiền thanh toán cho công ty trong vòng 3 ngày.

** Trong trường hợp thanh toán không được thực hiện, mã lệnh của bạn sẽ bị hủy và xóa trong vòng 3 ngày.

** Thông báo thanh toán bằng điện thoại chỉ được thực hiện trên cơ sở hàng ngày (ngày thanh toán thực tế) và phải hoàn thành trong vòng 17:00 giờ.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến

Nếu bạn định thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến, sau khi nhấp vào nút “Xác nhận”, bạn sẽ được liên kết trực tiếp với trang web Visa / Master của ngân hàng. Bạn bắt buộc nhập thông tin của mình để xác nhận thanh toán qua Visa / Master.

Phương thức phân phối

Prima Art đã phát triển các phương pháp phân phối hiệu quả bằng cách sử dụng các dịch vụ vận chuyển cá nhân đảm bảo cung cấp nhanh và đáng tin cậy cho tất cả khách hàng có giá trị. Ban đầu bạn sẽ được xác nhận với số bưu kiện qua email. Do đó, bạn được phép kiểm tra tình trạng giao hàng của sản phẩm vận chuyển với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của bạn vào thời gian thuận tiện nhất.

Thời gian giao hàng sẽ kéo dài trong 3-5 ngày (không bao gồm ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ quốc gia).

** Đối với bất kỳ khách hàng nào sống ở nước ngoài, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí vận chuyển xảy ra từ việc giao hàng đến một nước.