TƯỢNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI (23 X 16 cm)

Liên hệ

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha) là người sáng lập ra Phật Giáo, một nhân vật có thật trong lịch sử.Ngày đã đi khắp nơi và truyền đạt những trãi nghiệm , con đường để giải thoát sự đau khổ . Các tường thuật sau này giải thích rằng, với sự giác ngộ, Ngài đã đạt được sự toàn tri.