fbpx

FRAME SERIES

Showing 17–32 of 179 results

 • DRAGON – 60 x 77 cm

  MGS-0022-01
  88,000,000
 • THE 9 CARPS 1

  CGS-0670-01
  80,000,000
 • BOAT 9 – 55 X 71 cm

  CGS-0755-01
  75,000,000
 • FLAMINGO IN THE MOONLIGHT (3)

  MGS-0033-01
  75,000,000
 • BOAT- 68 x 79 cm

  CGS-0632-01
  75,000,000
 • Tranh phượng vàng

  THE HAPPY PEACOCK 2

  CGS-0128-03
  75,000,000
 • FOUR CARP

  CGS-0653-01
  72,000,000
 • THE PEACOCK OF HAPPINESS – 67 x 79 cm

  CGS-0603-01
  59,000,000
 • AROWANA 1

  CGS-0156-03
  38,000,000
 • ĐÔI CHIM VÀ CÀNH HOA MAI (BỘ 4 TRANH)

  CGS-0751-01
  32,000,000
 • COUPLE BIRD

  CGS-0749
  32,000,000
 • THE LUCKY BAMBOO

  CGS-0137-01
  27,400,000
 • HORSE 1

  CGS-0489-01
  22,500,000
 • AROWANA 2

  CGS-0138-03
  22,500,000
 • THE 9 CARPS 2

  CGS-0246-02
  22,500,000
 • PEAFOWL COUPLE

  MGS-0052-01
  22,000,000