fbpx

GÀ CẦN CÙ

CGS-0625-04

4,000,000

Size

18 x 20 cm

Form

Frame

Meaning

Gà là linh vật thuộc hành Kim – hợp với những người mang mệnh thủy, ngăn cản nguồn năng lượng xấu xung quanh

Quantity