fbpx

Chính Sách Vận Chuyển

Phương thức phân phối

Prima Art đã phát triển các phương pháp phân phối hiệu quả bằng cách sử dụng các dịch vụ vận chuyển cá nhân đảm bảo cung cấp nhanh và đáng tin cậy cho tất cả khách hàng có giá trị. Ban đầu bạn sẽ được xác nhận với số bưu kiện qua email. Do đó, bạn được phép kiểm tra tình trạng giao hàng của sản phẩm vận chuyển với nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển của bạn vào thời gian thuận tiện nhất.

Thời gian giao hàng sẽ kéo dài trong 3-5 ngày (không bao gồm ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ quốc gia).

** Đối với bất kỳ khách hàng nào sống ở nước ngoài, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí vận chuyển xảy ra từ việc giao hàng đến một nước.