fbpx

Dịch vụ

Dịch vụ sau bán hàng
Đối với sản phẩm Prima Art bán tại cửa hàng

  • Tất cả các sản phẩm Prima Art được gửi kèm với thẻ bảo hành sản phẩm.
  • Chính sách Bảo hành của Prima Art bao gồm tất cả các loại thiệt hại phát sinh từ sản xuất.
  • Thời hạn bảo hành có giá trị trong vòng 02 năm.
  • Công ty có quyền không chấp nhận bất kỳ thay đổi hoặc trả lại hàng đối với các sản phẩm đã mua.

Dịch vụ sửa chữa

  • Đối với loại khung bị hỏng: Bất kỳ khung bị hư hỏng nếu được thay thế mới sẽ phát sinh chi phí tương đương với chi phí khung ban đầu của sản phẩm.
  • Đối với thảm tranh: Bất kỳ thãm bị phá hũy hoặc bong tróc có thể được thay thế bằng vật liệu mới có phát chi phí tương đương với giá trị thảm ban đầu của sản phẩm.
  • Đối với tất cả các loại hình dịch vụ sửa chữa, khách hàng có thể chuyển sản phẩm bị hư hỏng đến bất kỳ chi nhánh của hệ thống cửa hàng Prima trên toàn quốc. Nhân viên bán hàng sẽ thông báo cho khách hàng về tổng chi phí cần thiết cho việc sửa chữa sản phẩm bị hư hỏng trước khi thực hiện dịch vụ sửa chữa thực tế.