fbpx

Phật Giáo

Xem tất cả 14 kết quả

 • PHÚC LỘC THỌ – 38 x 18 x 23 cm

  702U0020-01
  46,000,000
 • PHẬT DI LẶC NGỒI – 23 x 16 x 22 cm

  702U0043-01
  24,000,000
 • PHẬT DI LẶC ĐỨNG – 18 x 16 x 26 cm

  702U0040-01
  24,000,000
 • TƯỢNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI (23 X 16 cm)

  702U0109-01
  23,000,000
 • PHẬT DI LẠC CƯỠI CÁ – 23 X 16 X 22 CM

  702U0068-01
  23,000,000
 • TƯỢNG QUAN CÔNG CẦM ĐAO

  702U0046-01
  22,000,000
 • BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM – 15 x 13 x 19 cm

  702U0042-01
  16,000,000
 • TRANH PHÚC LỘC THỌ NỀN TRẮNG (TAM ĐA)

  CGS-0426-01
  12,900,000
 • CÂY BỒ ĐỀ

  CGS-0560-01
  12,500,000
 • TƯỢNG QUAN ÂM ĐỨNG

  903U0003-01
  9,500,000
 • ĐỨC PHẬT THÍCH CA

  903U0011-01
  9,500,000
 • HAI CÀNH HOA SEN

  CGS-0716-01
  3,000,000
 • BA CÀNH HOA SEN

  CGS-0716-02
  3,000,000
 • PHẬT DI LẠC VÀ GẬY NHƯ Ý

  CGS-0147-22
  2,800,000