fbpx

TÔN GIÁO

THE DEVOTION WE FEEL TO A HIGHER POWER IS REPRESENTED BY ARTWORK OF INCREDIBLE BEAUTY IN THIS COLLECTION. THE PRIMA ART DEVOTIONAL SERIES ENCAPSULATES THIS BEAUTY WITH PURE 24K GOLD SHEET CREATIONS.

Xem tất cả 16 kết quả

 • PHÚC LỘC THỌ – 38 x 18 x 23 cm

  702U0020-01
  46,000,000
 • PHẬT DI LẶC NGỒI – 23 x 16 x 22 cm

  702U0043-01
  24,000,000
 • PHẬT DI LẶC ĐỨNG – 18 x 16 x 26 cm

  702U0040-01
  24,000,000
 • TƯỢNG PHẬT THÍCH CA MÂU NI (23 X 16 cm)

  702U0109-01
  23,000,000
 • PHẬT DI LẠC CƯỠI CÁ – 23 X 16 X 22 CM

  702U0068-01
  23,000,000
 • TƯỢNG QUAN CÔNG CẦM ĐAO

  702U0046-01
  22,000,000
 • BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM – 15 x 13 x 19 cm

  702U0042-01
  16,000,000
 • TRANH PHÚC LỘC THỌ NỀN TRẮNG (TAM ĐA)

  CGS-0426-01
  12,900,000
 • CÂY BỒ ĐỀ

  CGS-0560-01
  12,500,000
 • TƯỢNG QUAN ÂM ĐỨNG

  903U0003-01
  9,500,000
 • ĐỨC PHẬT THÍCH CA

  903U0011-01
  9,500,000
 • MẸ MARIA VÀ CHÚA HÀI ĐỒNG

  CGS-0150-33
  4,000,000
 • CHÚA JESUS

  CGS-0150-34
  3,800,000
 • HAI CÀNH HOA SEN

  CGS-0716-01
  3,000,000
 • BA CÀNH HOA SEN

  CGS-0716-02
  3,000,000
 • PHẬT DI LẠC VÀ GẬY NHƯ Ý

  CGS-0147-22
  2,800,000