fbpx

RẮN NHANH NHẸN

CGS-0411-17

4,000,000

Size

18 x 20 cm

Form

Frame

Meaning

Rắn là mẫu gốc căn bản, gắn với cội nguồn của vũ trụ, sự sống. là biểu tượng cho nước, lửa, linh hồn, nhục dục, sự quyết đoán, đa nghi

Quantity