fbpx

KHỈ VUI VẺ

CGS-0411-14

4,000,000

Size

18 x 20 cm

Form

Frame

Meaning

Thân còn được xem là loài vật may mắn. Từ “hầu” có nghĩa là con khỉ, đồng âm với từ “hầu” –tước vị quyền quý

Quantity