fbpx

HEO CHĂM CHỈ

CGS-0411-15

4,000,000

Size

18 x 20 cm

Form

Frame

Meaning

Heo mang ý nghĩa cầu mong sự phát triển trong sự nghiệp và nguồn nhân lực để hỗ trợ phát triển.

Quantity