fbpx

RỒNG VÀNG CƯỠI MÂY

CGS-0625-02

4,000,000

Size

18 x 20 cm

Form

Frame

Meaning

Biểu tượng của quyền uy, Một bức tranh rồng nho nhỏ đặt ở bàn làm việc, hoặc ở tủ trưng bày trong phòng khách, có lợi ích mang lại thịnh vượng, triệt tiêu tà khí để giúp cho gia chủ thịnh vượng đời đời"

Quantity