fbpx

DÊ HÒA NHÃ

CGS-0411-13

4,000,000

Size

18 x 20 cm

Form

Frame

Meaning

Dê được tôn sùng bởi vì trí khôn, trí sáng tạo và tinh thần không chịu khuất phục

Quantity