fbpx

CÂY BỒ ĐỀ

CGS-0560-01

14,100,000

Size

33 x 33 cm

Form

Frame

Meaning

Theo các điển tích về Phật giáo, cây Bồ đề đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Đức Phật đã ngồi thiền định dưới gốc cây bồ-đề và từng bước giác ngộ được các giáo lý của Phật giáo.

Quantity