fbpx

CON DÊ

702U0093-01

19,600,000

Size

10 x 12 cm

Form

Sculpture

Meaning

Dê được tôn sùng bởi vì trí khôn, trí sáng tạo và tinh thần không chịu khuất phục

Quantity

10 X 12 X 18  CM