fbpx

CÁ CHÉP VÀ LỒNG ĐÈN

CGS-0371-05

2,800,000

Size

16 x 16 cm

Form

Frame

Meaning

Cá vàng làm phong phú thêm thành công để tìm kiếm sự giàu có ngày càng tăng, triển vọng kinh doanh và các khía cạnh tốt đẹp trong cư trú.

Quantity