fbpx

CHÚA JESUS

CGS-0150-34

4,000,000

Size

18 x 20 cm

Form

Frame

Meaning

Từ 2000 năm qua, hàng triệu tín hữu dựa vào con người và thông điệp của Chúa Giêsu làm nền tảng cho việc học và đức sống , Đấng Jesus là nguồn gốc của đạo Kitô giáo.

Quantity