fbpx

CHỮ ĐỨC THƯ PHÁP

CGS-0585-01

13,900,000

Size

45 x 77 cm

Form

Frame

Meaning

Chữ Đức được mọi người nhắc đến thường xuyên trong cuộc sống, trong sự dạy dỗ con cái khuyên răn con người sống cho phải đạo. Vậy chữ đức này mang ý nghĩa gì? Chữ Đức mang ý nghĩa rất lớn quan trọng trong cuộc đời con người.

Quantity