fbpx

CHỮ TÂM THƯ PHÁP

CGS-0578-03

5,300,000

Size

19 x 31 cm

Form

Frame

Meaning

Khi nhắc đến “Tâm” là nhắc đến trái tim, lòng dạ, lương tâm con người. Mọi hành động của con người đều xuất phát từ cái tâm, tâm thiện thì suy nghĩ và hành động đúng đạo lí, lẽ phải; tâm không lành thì sẽ sinh tà ý và làm nhiều điều xấu xa, tội lỗi.
Chữ “Tâm “ theo nhiều trường phái triết học và tôn giáo sẽ có những ý nghĩa riêng .

Quantity