fbpx

CHỮ PHÚC THƯ PHÁP

CGS-0578-05

5,300,000

Size

19 x 31 cm

Form

Frame

Meaning

Chữ Phúc tiêu biểu cho may mắn sung sướng, thường dùng trong từ ngữ hạnh phúc. Người Á Đông, từ lâu đã có nhiều hình tượng biểu thị chữ phúc, mà ngày nay người ta còn thấy nhiều trong vật tranh trí, trong kiến trúc, và cả trên y phục. "Phúc ấm ngàn đời cây trổ lộc
Đức dầy suốt đời nhánh đơm hoa"

Quantity