fbpx

BIỂU TƯỢNG TUẤT NĂNG ĐỘNG

DGS-0029-04

1,900,000

Size

10 x 12 cm

Form

Ornamental

Meaning

Chó cũng được coi là nguồn năng lượng dồi dào cho ngôi nhà, có nghĩa là giàu có và thịnh vượng.

Quantity