fbpx

BIỂU TƯỢNG NGỰA VÀNG

DGS-0029-02

1,500,000

Size

10 x 12 cm

Form

Ornamental

Meaning

Ngựa biểu tượng của sự kiên nhẫn, kiên trì, lâu dài, mang lại may mắn, tài sản, chiến thắng.

Quantity