fbpx

BIỂU TƯỢNG GÀ VÀNG

DGS-0029-03

1,500,000

Size

10 x 12 cm

Form

Ornamental

Meaning

Gà vàng biểu tương cho sự tự tin, độc lập, lạc quan và yêu thích cái đẹp

Quantity