fbpx

NHÓM SẢN PHẨM TƯỢNG

Hiển thị 1–16 trong 31 kết quả

 • CÁ KIM LONG VÀ BẠCH LONG- 38 x 17 x 28 cm

  702U0085-01
  56,000,000
 • PHÚC LỘC THỌ – 38 x 18 x 23 cm

  702U0020-01
  52,100,000
 • NGỰA VÀNG DOANH NHÂN – 27 x 18 x 28 cm

  702U0082-01
  45,500,000
 • RỒNG CUỐN CỘT – 23 x 16 x 30 cm

  702U0070-01
  45,400,000
 • TÙNG HẠC DIÊN NIÊN – 23 x 16 x 30 cm

  702U0091-01
  44,400,000
 • NGỰA VÀNG DOANH NHÂN – 31 x 16 x 24 cm

  702U0039-01
  41,100,000
 • CHÉN CƠM VÀNG SUNG TÚC- 31 x 15 x 23 cm

  702U0074-01
  39,000,000
 • LONG PHỤNG XUM VẦY – 27 x 13 x 20 cm

  702U0057-01
  37,700,000
 • CÂY CAM VÀNG TÀI LỘC – 23 x 16 x 26 cm

  702U0069-01
  36,400,000
 • CHIM PHƯỢNG HOÀNG

  702U0071-01
  33,700,000
 • ĐẠI BÀNG TUNG CÁNH- 23 x 16 x 30 cm

  702U0073-01
  33,700,000
 • THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ – 23 x 16 x 26 cm

  702U0072-01
  32,500,000
 • CÁ RỒNG – 2

  702U0101-01
  31,500,000
 • CÁ CHÉP VƯỢT VŨ MÔN – 18 x 16 x 22 cm

  702U0056-01
  30,800,000
 • CẶP CÁ LA HÁN

  702U0103-01
  28,000,000
 • RỒNG VÀNG CUỘN SÓNG – 18 x 16 x 25 cm

  702U0099-01
  27,500,000