fbpx

TÔN GIÁO

THE DEVOTION WE FEEL TO A HIGHER POWER IS REPRESENTED BY ARTWORK OF INCREDIBLE BEAUTY IN THIS COLLECTION. THE PRIMA ART DEVOTIONAL SERIES ENCAPSULATES THIS BEAUTY WITH PURE 24K GOLD SHEET CREATIONS.

Xem tất cả 13 kết quả

 • PHÚC LỘC THỌ – 38 x 18 x 23 cm

  702U0020-01
  52,100,000
 • PHẬT DI LẠC CƯỠI CÁ – 23 X 16 X 22 CM

  702U0068-01
  26,900,000
 • PHẬT DI LẶC NGỒI – 23 x 16 x 22 cm

  702U0043-01
  24,700,000
 • PHẬT DI LẶC ĐỨNG – 18 x 16 x 26 cm

  702U0040-01
  24,700,000
 • BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM – 15 x 13 x 19 cm

  702U0042-01
  23,200,000
 • CÂY BỒ ĐỀ

  CGS-0560-01
  14,100,000
 • PHÚC LỘC THỌ

  CGS-0152-04
  13,500,000
 • ĐỨC PHẬT THÍCH CA

  903U0011-01
  8,500,000
 • MẸ MARIA VÀ CHÚA HÀI ĐỒNG

  CGS-0150-33
  4,000,000
 • CHÚA JESUS

  CGS-0150-34
  4,000,000
 • HAI CÀNH HOA SEN

  CGS-0716-01
  3,000,000
 • BA CÀNH HOA SEN

  CGS-0716-02
  3,000,000
 • PHẬT DI LẠC VÀ GẬY NHƯ Ý

  CGS-0147-22
  2,600,000