fbpx

FAQ

Câu hỏi 1: Trọng lượng vàng tối thiểu hoặc tối đa cần cho sản xuất của mỗi nghề thủ công vàng là bao nhiêu?

Đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ vàng của chúng tôi được tạo ra sử dụng với tay nghề tinh xảo, giá của họ không thể được xác định theo trọng lượng vàng.

Câu hỏi 2: Điều kiện bắt buộc đối với nghề thủ công vàng là gì?

  • Bán với giá trên một đơn vị / chiếc.
  • Tất cả các đồ thủ công mỹ nghệ vàng mua không được thay đổi và không được hoàn lại.
  • Tất cả các thủ công mỹ nghệ vàng không thể tinh chế hoặc làm lại.

Câu hỏi 3: Những yêu cầu cơ bản về bảo hành là gì?

  • Bảo hành sẽ bao gồm tất cả các loại thiệt hại phát sinh từ việc sản xuất, ví dụ như tróc tấm vàng hoặc dấu chấm đỏ hoặc xanh lá cây.
  • Thời hạn bảo hành có hiệu lực trong vòng 2 năm.