fbpx

Bạn cần đọc kỹ các điều khoản thanh toán sau

Chúng tôi chấp nhận cho Quý khách thực hiện hủy đơn hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm Quý khách thanh toán thành công. Quý khách vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo số điện thoại hotline 0909 992 615 và gửi email về địa chỉ Customer Service <[email protected]> để được hỗ trợ hủy đơn hàng. Nếu quý khách hủy đơn hàng sau khi hàng đã được vận chuyển, Chúng tôi sẽ KHÔNG chấp nhận hủy đơn hàng.